Vrijwilligers gezocht
+31 (0)40 212 0 111
overslaan naar valkerij gedelte van de pagina

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Falconcrest Valkerij Centrum en Roofvogelpark In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en het ontsluiten van informatie die u via deze website ter beschikking kunt stellen. Lees de volledige verklaring voordat u via deze site informatie gebruikt of aanbiedt.

In de privacyverklaring is tevens opgenomen hoe wij omgaan met het verzamelen, het gebruik en verspreiden van eventueel door u verstrekte e-mailadres ten behoeve van het toezenden van informatie betreffende de verwerking van door u ingediende aanvragen.

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid.

Informatie die u actief verstrekt

Op bepaalde gebieden van deze website kan u gevraagd worden informatie te geven om gebruikt te worden voor vermelding op deze website. Bij ieder verzoek om informatie wordt vermeld welk deel van de informatie hiervoor noodzakelijk is en welk deel optioneel kan worden ingevuld.

De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Persoonsgebonden informatie zoals bijv. uw volledige naam en e-mailadres zal nooit door Falconcrest Valkerij Centrum en Roofvogelpark op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld aan andere partijen of derden. Overige informatie zoals (vestigings)adres, telefoonnummer, enz., worden, conform de doelstelling van Falconcrest, wel publiekelijk oproepbaar gesteld op deze site.

Passief verzamelde informatie

Terwijl u door deze website surft, kan passief informatie over u worden verkregen (d.w.z. zonder dat u deze informatie actief aanlevert). Dit kan gebeuren met allerlei technieken en methoden zoals Internet Protocoladressen, cookies, internet tags of gegevens over uw surfgedrag (log files, server logs en doorklikgegevens). Uw internet browser geeft automatisch sommige anonieme gegevens door aan deze website zoals de URL van de website waar u zojuist vandaan komt, het Internet Protocol (IP) adres en de browserversie die uw computer gebruikt. Deze site kan ook anonieme informatie van uw computer verzamelen via cookies, internet tags of web beacons. U kunt desgewenst uw browser zodanig instellen dat wanneer een cookie wordt verstuurd u hiervan bericht krijgt of dat verstuurde cookies geheel worden geweigerd. Sommige onderdelen van deze site zullen echter niet werken zonder cookies.

Deze website kan gebruik maken van de op deze passieve wijze verzamelde anonieme informatie met het doel een betere dienst te verlenen aan bezoekers van de website, om de website aan te passen aan uw behoeften, en om analyses te kunnen doen naar statistieken en trends. Deze informatie zal niet worden gecombineerd met persoonsgegevens die elders op de site door u kunnen worden verstrekt.

Gebruik en doorgifte van informatie.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de functionaliteit en/of inhoud van onze site te verbeteren, om (op uw verzoek) informatie te verstrekken en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die actief via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. We zullen alle redelijke maatregelen treffen, zodat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gecombineerd met informatie die passief via deze site wordt ingezameld.

Inzien, correctie en verwijderen van uw persoonsgegevens

Om ervoor te kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zijn, kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie dan wel verwijdering van de verkregen persoonsgegevens.

Indien u zich als geregistreerd gebruiker van de website heeft aangemeld kunt u zelf uw persoonsgegevens op de site inzien in 'MIJN GEGEVENS'. Indien de daar vermelde persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u deze daar wijzigen en dit verzoek tot wijziging naar ons versturen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan dit verzoek tot actualisatie of correctie van de verkregen persoonsgegevens.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bedenkt u echter wel dat handelingen over het Internet nooit 100% veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangscodes die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Links naar andere websites

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Wij bevelen u aan om telkens wanneer u een website bezoekt, de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Gebruik van uw e-mailadres en persoonsnamen door Falconcrest

Falconcrest Valkerij Centrum en Roofvogelpark hanteert een strikt privacybeleid en zal nooit de door u middels onze formulieren beschikbaar gestelde persoonsnamen en e-mailadressen op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan andere partijen of derden, tenzij wij hiertoe worden gedwongen op grond van een wettelijke verplichting.

Deze gegevens worden uitsluitend door Falconcrest gebruikt om u te informeren betreffende de door u ingediende aanvragen.

Indien u besluit uw mailadres publiekelijk zichtbaar te maken op deze paginas kan Falconcrest Valkerij Centrum en Roofvogelpark nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig misbruik ontstaan door of voortvloeiende uit de publiekelijke vermelding van uw mailadres op Falconcrest. Als geregistreerd gebruiker kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens en e-mailadressen door Falconcrest tevens gebruikt worden om u te informeren betreffende wijzigingen, uitbreidingen of andersoortige aanpassingen in de door u gebruikte diensten van Falconcrest.